Bronnen

WieWasWie bevat digitaal ontsloten historische documenten met persoonsgegevens. Deze worden aangeboden en beheerd door een groot aantal archiefstellingen. De belangrijkste gegevens uit een afzonderlijk document worden getoond op de documentdetailpagina. Naast basisgegevens als namen, plaatsen en data vind je soms ook een scan van het originele document. Zo'n scan brengt je voorouders opeens heel dichtbij!

De database van WieWasWie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe gegevens. Op dit moment bevat WieWasWie gegevens uit:
- Burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten)
- Bevolkingsregisters
- Doop-, trouw- en begraafregisters
- Familieadvertenties
- Memories van successie
- Militaire bronnen
- Scheepssoldijboeken (VOC opvarenden)
- Surinaamse bronnen: Slavenregister, Manumissieregister,Emancipatieregister
- Diverse (kleine) collecties

Meer bronnen met jouw hulp

Via VeleHanden kun je vanaf je eigen computer meehelpen met het indexeren van archiefbronnen. Je voert dan online de belangrijkste gegevens van de scans in. Archiefinstellingen kunnen met die informatie bronnen doorzoekbaar maken, zodat jij weer meer kan vinden!

Het is leuk om te doen, en je verdient er bovendien ook nog een punten mee die je kunt inwisselen voor een kleinigheidje bij de archieven. 

Verbeter en verrijk

Heb je een foutje gevonden in de documentdetails? Geef dit dan aan ons door. Dat kan eenvoudig via de button 'Plaats opmerking' aan de rechterzijde van de aktedetailpagina. Dat kan alleen wanneer je bent ingelogd in WieWasWie. We zijn je erg dankbaar! Aangezien de deelnemende archiefinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de mutaties en correcties in hun archieven, worden zij hiervan automatisch op de hoogte gesteld. Als er een correctie in het betreffende archief is gemaakt, wordt deze vanzelf door WieWasWie weer geïmporteerd. Wanneer je de persoon of zoekaktie markeert als favoriet, krijg je te zijner tijd zelf een melding van deze verbetering.  Op dezelfde wijze kun je bij een document ook een opmerking plaatsen, maar dat doe je natuurlijk alleen als die voor anderen ook interessant is.

Geen interpretatie!

Wij nemen in WieWasWie altijd de gegevens over zoals deze in de akte vermeld staan. Wij bieden met WieWasWie een index op de akten zoals ze zijn, zonder de gegevens verder te interpreteren. Het is voor ons, met miljoenen aktes in WieWasWie, niet na te gaan hoe gegevens ‘zouden moeten zijn’. Daarnaast is zeker in de beginperiode van de Burgerlijke Stand nog geen sprake van een echt vaste schrijfwijze. De archiefinstellingen hebben er daarom voor gekozen om zoveel mogelijk vast te houden aan de spelling zoals deze in de akte staat. De verdere interpretatie van de gegevens is dus aan de gebruikers.