Burgerlijke stand

De burgerlijke stand werd in Nederland tijdens de Franse overheersing (1795-1813) ingevoerd. In deze uitgebreide bevolkingsadministratie worden sindsdien alle geboortes, huwelijken en sterfgevallen geregistreerd.

Wat is de burgerlijke stand?
Sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1811 heeft elke Nederlandse gemeente ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst. Zij maken een akte op van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven: een geboorteakte, een huwelijksakte (soms ook een echtscheidingsakte) en een overlijdensakte. In de aktes staan gegevens over de personen (zoals namen) en de gebeurtenis (bijvoorbeeld de datum). De aktes worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

De invoering van de burgerlijke stand
In de meeste Nederlandse provincies is de burgerlijke stand verplicht ingevoerd in 1811. Holland werd toen bij Frankrijk ingelijfd onder leiding van Napoleon Bonaparte. In Frankrijk was de burgerlijke stand al in 1792 ingevoerd en in kleine delen van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland al in 1796 en 1798. Nederland bleef het systeem van de burgerlijke stand gebruiken na het einde van de Franse overheersing in 1813.

Aktes van de burgerlijke stand op WieWasWie.nl
De registers van de burgerlijke stand bevinden zich in de provinciale, regionale en gemeentelijke archieven. De digitaal ontsloten aktes van de archiefinstellingen die deelnemen aan WieWasWie kun je op deze site doorzoeken. Naast documentdetails zijn van veel aktes ook de scans te belijken en/of downloaden.

Openbaarheid van de aktes
Om privacyredenen worden de aktes van de burgerlijke stand pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Zo komen overlijdensaktes na 50 jaar, huwelijksaktes na 75 jaar en geboorteaktes pas na 100 jaar vrij. Dat betekent dat de volgende periodes in in te zien zijn: Geboorteaktes 1811-1916, huwelijksaktes 1811-1941 en overlijdensaktes 1811-1966. Omdat sommige archieven de aktes in blokken van vijf of tien jaar publiceren, kunnen deze jaren in de praktijk nog afwijken.