Koninklijke Verzamelingen

Welke collecties maken wij beschikbaar via WieWasWie?

Via WieWasWie vindt u gegevens uit de stamboeken van het personeel in dienst van het Hof gedurende de periode 1814-1940. Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Hierin werden de persoonlijke gegevens opgeschreven, zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats en de functie. Daarnaast werden soms ook bijzonderheden opgetekend over de loopbaan opgetekend, zoals de decoraties die men ontving.

Toegankelijkheid archief

In het Koninklijk Huisarchief in Den Haag worden de Koninklijke Verzamelingen bewaard. De Koninklijke Verzamelingen bestaan uit voorwerpen en informatiebronnen, die leden van de geslachten Nassau en Oranje-Nassau en de mensen in hun directe omgeving in de loop van vele eeuwen bijeenbrachten en bewaarden. Dit zijn onder meer archieven, een bibliotheek, een fotocollectie en een gevarieerde kunstverzameling. Op de website van de Koninklijke Verzamelingen is uitgebreide informatie te vinden over deze collecties. Daarnaast wordt een groeiende selectie stukken uit de verschillende collecties online tentoongesteld in een beeldbank. Deze beeldbank wordt steeds aangevuld.

De archieven kunnen voor zover ze dateren van vóór 1934 ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek worden geraadpleegd. Deze archieven zijn opgenomen in het online Archievenoverzicht. Uw verzoek voor raadpleging kunt u schriftelijk indienen bij de directeur van de Koninklijke Verzamelingen. Nadat aan u toestemming voor onderzoek is verleend ontvangt u een onderzoeksverklaring. Hierna kunt u een afspraak maken voor uw bezoek aan het Koninklijk Huisarchief.

Openingstijden

Het Koninklijk Huisarchief is alleen op afspraak te bezoeken.

Contact

Koninklijke Verzamelingen
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Telefoon: 070 - 5172410
E-mail: info@koninklijkeverzamelingen.nl
Website: http://koninklijkeverzamelingen.nl