Het Utrechts Archief

Welke collecties maken wij beschikbaar via WieWasWie?

Via WiewasWie vindt u gegevens uit geboorteregisters (1811-1912), trouwregisters (1811-1938) en overlijdensregisters (1811-1960) van de Burgerlijke Stand van alle plaatsen in de provincie Utrecht. Tevens vindt u gegevens uit de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken (1579-1811).

Toegankelijkheid archief

Het Utrechts Archief beschikt over een studiezaal aan de Alexander Numankade 199 waar u van harte welkom bent om gratis uw onderzoek te verrichten. In de binnenstad van Utrecht kunt u in de voormalige Paulusabdij en Rechtbank (Hamburgerstraat 28 te Utrecht) een bezoek brengen aan onze vaste en tijdelijke exposities. Wij raden aan uw onderzoek altijd te starten op www.hetutrechtsarchief.nl. Het overgrote deel van de archieven die Het Utrechts Archief beheert staat beschreven in de archieftoegangen. Deze beschrijvingen zijn integraal doorzoekbaar op onze website. Van veel archieftoegangen is ook de inhoud online te raadplegen, in de vorm van scans. Kunt u de inhoud van een bepaalde inventaris nog niet zien, dan kunt u deze in veel gevallen door ons laten scannen. Er zijn reeds gratis scans beschikbaar via www.hetutrechtsarchief.nl van alle openbare registers van de BS en van de DTB.

Openingstijden

De studiezaal voor archiefonderzoek (Alexander Numankade 199) is geopend van di. t/m vr. van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag is de studiezaal tot 21.00 uur open. De exposities kunt u bezichtigen op de Hamburgerstraat 28 op di. t/m vr. van 10.00 - 17.00 uur en in het weekend van 12.30 - 17.00 uur.

Contact

Het Utrechts Archief
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht

Tel. 030-2866611
E-mail secretariaat@hetutrechtsarchief.nl

Postadres
Postbus 131
3500 AC Utrecht