Het Flevolands Archief

Welke collecties maken wij beschikbaar via WieWasWie?

Het Flevolands Archief bewaart en beheert het grootste deel van de Flevolandse collecties. Werkelijk uniek zijn de archieven - particulier en van overheden - die de basis vormen van onze kennis over het Zuiderzeeproject: tienduizenden foto's, documenten, kaarten, tekeningen en objecten die bij de inpoldering van het gebied in de oude zeebodem werden teruggevonden. Nieuw Land beheert ook alle genealogische bronnen van de gemeenten in de provincie Flevoland (Urk, Schokland en de openbaar lichamen de Noordoostelijke Polder, Noordoostpolder en de Zuidelijke IJsselmeerpolder). Deze bronnen beslaan de periode 1688-1964 en bestaan uit de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken, het lidmatenregister, het register van naamsaanneming van Schokland en vanaf 1811 de (dubbelen van) akten burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen en overlijden).

Toegankelijkheid archief

Het raadplegen van onze collectie is gratis. Van alle akten zijn scans beschikbaar en op te vragen via studiezaal@hetflevolandsarchief.nl

Openingstijden

Studiezaal: dinsdag t/m donderdag: 13.00 - 17.00 uur

Contact

Het Flevolands Archief
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad

Tel. 0320 – 820 427
E-mail studiezaal@hetflevolandsarchief.nl

Postadres
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad