AlleFriezen

Over AlleFriezen

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.

Welke collecties maken wij beschikbaar via WieWasWie?

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. Van veel gemeenten zijn inmiddels ook de bevolkingsregisters on-line te raadplegen. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit andere bronnen, ook van voor 1811 beschikbaar gesteld. Voor een detailbeschrijving van de collecties kunt u terecht op de website.

Toegankelijkheid archief

AlleFriezen is slechts een digitale omgeving. Wel kunt u terecht bij de individuele organisaties:

Tresoar

Tresoar is uitstekend ingericht voor genealogisch onderzoek. Vele genealogische bronnen zijn toegankelijk gemaakt met indexen van andere toegangen, terwijl u ook via internet al heel wat te weten kunt komen over uw voorouders. Voor elke beginnende en gevorderde genealogische onderzoeker in Friesland is er een praktisch naslagwerk, getiteld Friezen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland, samengesteld door Piet Nieuwland. (Tresoar / CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Leeuwarden – Den Haag, 2005). ISBN 90-7407-109-0 (Tresoar) ISBN 90-5802-047-9 (CBG).
De collectie kan op de studiezaal geraadpleegd worden en via de website www.tresoar.frl kan gezocht worden in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie groeit de collectie foto’s, film en geluid steeds meer. Ook deze collecties zijn via de website te raadplegen. Tresoar is op 1 september 2002 ontstaan na de fusie van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), de Provinciale- en Buma-bibliotheek (PBF), het Rijksarchief in Friesland (RAF).

Openingstijden

U bent welkom op maandag van 13 tot 22 uur en op dinsdag,woensdag en donderdag van 9 tot 22 uur. Verder is Tresoar op vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur geopend. De openstelling op zaterdagochtend en de avondopstellingen vervallen in de maanden juli en augustus.

Contact

Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden/Ljouwert

Tel. 058-7890789
E-mail info@tresoar.nl

Postadres
Postbus 2637
8901 AC Leeuwarden/Ljouwert