Met het kadaster registreert de overheid onroerende eigendommen. Je kunt kadastrale gegevens gebruiken voor je stamboomonderzoek om meer te weten te komen over bezittingen van personen in het verleden.

Ga gelijk naar:

Wat is het kadaster?
In 1832 werd in Nederland (in Limburg in 1840) gestart met een nieuw registratiesysteem voor onroerende eigendommen: het kadaster. Op basis van het kadaster werd de grondbelasting berekend. Bij de gelijknamige instelling, het Kadaster, moet je bij koop of verkoop van onroerend goed ook notariële aktes van overdracht en hypotheekaktes registreren. 

Hoe werkt de registratie in het kadaster?
Het opmeten en beschrijven van onroerende eigendommen begon al in 1811, toen Nederland werd verdeeld in kadastrale gemeenten. Deze werden vervolgens opgesplitst in met letters aangeduide secties, die op hun beurt weer zijn opgedeeld in percelen met een volgnummer. De combinatie van gemeentenaam, sectieletter en perceelnummer is een unieke code voor een bepaald stuk grond. Met deze kadastrale aanduiding zijn onroerende goederen in het kadaster terug te vinden. 'Oosterwolde B03' betekent bijvoorbeeld perceelnummer 3 in sectie B van de kadastrale gemeente Oosterwolde.

Informatie in het kadaster
Alle veranderingen van eigenaren, gebruik of omvang van een perceel in het verleden zijn vastgelegd in registers en op kaarten. Daardoor is een omvangrijke administratie ontstaan. De volgende registers en kaarten zijn belangrijk:

  • verzamelplan: kaart van een kadastrale gemeente met een overzicht van de secties
  • minuutplan: kaart van een sectie met de percelen en perceelnummers
  • oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT): register met per sectie een beschrijving van de percelen, met vermelding van eigenaar, soort eigendom, omvang en belastingklasse
  • perceelregister: register met alle veranderingen sinds het opstellen van de OAT
  • kadastrale legger: register met per kadastrale gemeente en eigenaar een overzicht van de percelen in iemands bezit. Ieder overzicht heeft een vast nummer, ook wel leggerartikel genoemd

Het belang van kadastrale gegevens voor stamboomonderzoek
Het kadaster is een handige hulpbron bij het in kaart brengen van (de waarde) van het bezit van een bepaalde persoon of familie. Zo geven de perceelinformatie uit de OATs en de kadastrale leggers het bezit van een zeker persoon weer. Omdat in OATs dezelfde persoonsnamen vaker kunnen voorkomen, is het verstandig in de kadastrale leggers na te gaan of het de juiste persoon betreft. Het kadaster vermeldt alleen eigendom en vruchtgebruik en niet de namen van huurders. 

Kadastrale gegevens zoeken
Hoe meer informatie je aan het begin van je zoektocht hebt, hoe sneller je verder kunt zoeken. Probeer ten minstens een van deze gegevens te vinden:

  • ligging van een perceel (de kadastrale aanduiding)
  • perceelnummer
  • naam van een persoon

In combinatie met een jaartal of tijdsperiode, leveren deze gegevens meestal het beste resultaat. Als je het bezit van een bepaalde persoon wilt achterhalen, kun je het beste beginnen met het doorzoeken van de kadastrale leggers. In de OATs kun je ook op periode of plaats zoeken. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een beeldbank met ongeveer 750.000 foto's en tekeningen van gebouwd erfgoed, afbeeldingen van archeologie, maritieme archeologie en landschap. Dit beeldmateriaal werd al in de 19e eeuw belangrijk voor het documenteren van erfgoed. Het grootste deel van de foto's in de Beeldbank is echter gemaakt in de 20ste eeuw. Het doel van de beeldbank is het beeld zo veel mogelijk voor iedereen beschikbaar te stellen. De beeldbank kun je vinden op de website van de Rijksdienst.

Meteen beginnen?

Begin met zoeken in de database van WieWasWie.nl!

Zoek!

Foutje gevonden?

Fouten in documentdetails kun je doorgeven via het formulier "Opmerkingen" onder de detailgegevens. De melding wordt dan doorgegeven aan de archiefinstelling die het document via WieWasWie aanbiedt. Je moet daarvoor wel zijn ingelogd bij WieWasWie.

Die instelling zal dan z.s.m. de fout aanpassen. Daardoor wordt de correctie niet alleen op WieWasWie maar ook in de 'brondatabase' doorgevoerd

In je accountinstellingen kun je kiezen of je eventuele opmerkingen en foutmeldingen van andere WieWasWie-gebruikers wilt zien.

Zoekresultaten

Het resultaat van je zoekopdracht wordt getoond in verschillende tabbladen.

Hier lees je alles over het overzicht van de resultaten: sorteren, filteren en opslaan.

De resultaten
join our mailing list

Nieuwsbrief ontvangen?

Close