Als je verhuist, moet je je uitschrijven bij je oude gemeente en je inschrijven in de nieuwe woonplaats. Zo kunnen gemeentes jouw gegevens in het bevolkingsregister bijhouden.

Ga gelijk naar:

Wat is het bevolkingsregister?
Het bevolkingsregister is op 1 januari 1850 in bijna heel Nederland ingevoerd. Sindsdien houdt iedere gemeente een registratie van zijn inwoners bij in grote boeken; het bevolkingsregister. 

In sommige gemeentes werd het bevolkingsregister geordend per straat en van huis tot huis. Elders werden de huishoudens op alfabetische volgorde geregistreerd. Periodiek werd de registratie herhaald, bijvoorbeeld bij de tienjaarlijkse volkstelling.

Informatie in het bevolkingsregister
Een inschrijving in het bevolkingsregister bevat meestal de volgende gegevens van de inwoners:

  • voor- en achternamen en geslacht
  • datums en plaatsen van geboorte
  • relatie tot de hoofdbewoner van het adres (echtgenote, zoon of knecht)
  • burgerlijke staat
  • beroep(en)
  • godsdienst (ontbreekt soms)
  • adres
  • datum van vestiging in de gemeente en de vorige woonplaats

Veranderingen (geboorte, overlijden, verhuizingen) in een huishouden werden steeds bijgehouden door gegevens door te strepen of juist bij te schrijven. 

Gezinskaarten (1920-1939)
In 1920 werd besloten het bevolkingsregister op losse kaarten bij te houden zodat de gegevens niet meer overgeschreven hoefden te worden bij een nieuwe registratie. Elk huishouden kreeg een eigen gezinskaart die met het gezin meeverhuisde. Wijzigingen werden op dezelfde kaart bijgehouden. Een gezinskaart bevat dezelfde informatie als het bevolkingsregister in boekvorm. Daarnaast kunnen in de laatste kolom opmerkingen, stempels en verwijzingen staan.

Persoonskaarten (1939-1994, zie afbeelding)
Vanaf 1939 werd de bevolkingsregistratie per persoon bijgehouden. De persoonskaarten reisden bij verhuizingen met de persoon mee. Zij bevatten grotendeels dezelfde informatie als de eerste bevolkingsregisters. Nieuw was de vermelding van naam, geboortedatum en geboorteplaats van de ouders. De gegevens gaan daarmee tot ver in de negentiende eeuw terug. 

De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA 1994-heden)
Vanaf 1994 werd de bevolkingsregistratie geautomatiseerd in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het bevolkingsregister is voortaan dus digitaal.

Het belang van het bevolkingsregister voor stamboomonderzoek
Het bevolkingsregister bevat meer informatie dan de burgerlijke stand, waarin alleen momentopnames worden vastgelegd (geboorte, huwelijk en overlijden). In boekvorm en op de gezinskaarten staan de gezinssamenstelling van een bepaalde familie en hun aangepaste gegevens over een bepaalde periode. Het bevolkingsregister bevat adressen, de gegevens van mogelijk inwonende kostgangers of bedienden en informatie over kerklidmaatschappen. Met informatie uit het bevolkingsregister kun je je dus snel een beeld vormen van de leefomstandigheden van personen in het verleden.

Waar wordt het bevolkingsregister bewaard?
De bevolkingsregisters in boekvorm en de gezinskaarten zijn verzameld bij gemeentelijke en regionale archieven. WieWasWie bevat alleen de gedigitaliseerde bevolkingsregisters die door de deelnemende archieven via ons worden aangeboden. De persoonskaarten van tussen 1939 en 1994 overleden personen worden bewaard bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag.

Persoonskaarten en gegevens uit de GBA zijn niet openbaar. Gegevens uit persoonskaarten en informatie uit de GBA over overleden personen kun je schriftelijk aanvragen bij het CBG. Je ontvangt dan een uittreksel met de belangrijkste informatie.

Documenten op WieWasWie.nl

De collectie van WieWasWie.nl bestaat uit talloze documenten. Lees infomatie over de soorten documenten zich in de database bevinden, zoals: 

Meer informatie over bronnen voor stamboomonderzoek vind je hier.

Veelgebruikte begrippen

In de begrippenlijst worden genealogische begrippen verklaard. Bijvoorbeeld:

Begrippenlijst

Welke bronnen gebruik je?

Welke bronnen gebruik je voor welke informatie? WieWasWie helpt je op weg. Lees bijvoorbeeld over:

Wegwijzer brongebruik
join our mailing list

Nieuwsbrief ontvangen?

Close