Stamboomonderzoek kun je op vrijblijvende basis doen. Als je het serieus wilt aanpakken of een gerichte vraag hebt over personen of een familie uit het verleden, is het handig meer te weten over stamboomonderzoek.

Ga gelijk naar: 

Wat is stamboomonderzoek?
Genealogie
Verwantschapsbanden
Mate van verwantschap

Wat is stamboomonderzoek?
Stamboomonderzoek is onderzoek naar de geschiedenis van een familie op basis van verwantschap. De gevonden voorouders en familieleden breng je in kaart in een stamboom. Afhankelijk van welke verwantschaps-en afstammingslijn(en) je volgt en het startpunt van je onderzoek kun je een stamboom op verschillende manieren inrichten. Meer informatie hierover vind je op de pagina soorten stambomen.

Genealogie
De wetenschappelijke benadering van stamboomonderzoek noemen we genealogie. Genealogen doen onderzoek op basis van de kritische genealogische methode. Zij gaan daarbij uit van een goede vraagstelling, feitencontrole en verslaglegging.  

Verwantschapsbanden
Een verwantschapsband geeft weer op welke manier individuen of een groep mensen familie van elkaar zijn. Er zijn twee soorten van familieverwantschap: bloedverwanten en aanverwanten. Bloedverwanten hebben een gezamenlijke voorouder, aanverwanten zijn door een huwelijk (of partnerschapsregistratie) aan elkaar verwant. Een verwantschap kan op verschillende manieren worden vastgesteld: 

 • Overdrachtelijk: de verwantschap wordt vastgesteld op basis van kennis en/of over de familie beschikbare documenten. Het kan hierbij ook gaan om niet-officiele documenten, zoals familieadvertenties of bidprentjes. LET OP: niet alle stamboomonderzoekers vinden deze onderbouwing van verwantschapsbanden geldig. Het is raadzaam de gebruikte bronnen altijd te vermelden.
   
 • Juridisch: de verwantschap wordt vastgesteld op basis van formele documenten (zoals aktes van de burgerlijke stand). Zo'n juridische familierelatie wordt ook wel een 'familierechtelijke betrekking' genoemd.
   
 • Genetisch: de verwantschap wordt vastgesteld in DNA-onderzoek. Zo kunnen verwantschapsbanden ook 'hard' aangetoond worden als er geen juridische bewijzen zijn. 

Mate van verwantschap
Hoe nauw, of juist hoe ver twee personen aan elkaar verwant zijn, duiden we aan met verwantschapsgraden. De verwantschapsgraad bereken je door het aantal schakels te tellen in op- en neergaande lijn via de gemeenschappelijke voorouders van de twee verwante personen. Hoe lager het cijfer, hoe nauwer de verwantschap. In de praktijk werkt het zo: 

 • een eerstegraads verwantschap (I) heeft één schakel, zoals bij ouder en kind
 • een tweedegraads verwantschap (II) heeft twee schakels, zoals bij grootouder en kleinkind
 • een derdegraads verwantschap (III) heeft drie schakels, zoals bij neef en oom
 • een vierdegraads verwantschap (IV) heeft vier schakels, zoals bij neef en nicht

Deze manier van berekenen van verwantschapsgraden komt uit het Romeinse recht, dat we in ons rechtssysteem gebruiken. Ze zijn van belang in bijvoorbeeld het erfrecht. Op de website van de rijksoverheid vind je nog meer informatie over verwantschap. 

Welke bronnen gebruik je?

Welke bronnen gebruik je voor welke informatie? WieWasWie helpt je op weg. Lees bijvoorbeeld over:

Wegwijzer brongebruik

Vragen?

Vragen aan WieWasWie.nl kun je ons sturen via contact, maar kijk eerst even tussen de veelgestelde vragen of de informatie er al tussen staat.

Veelgestelde vragen
join our mailing list

Nieuwsbrief ontvangen?

Close