Wanneer een persoon overlijdt, wordt daar een officiële akte van opgesteld. Deze overlijdensakte maakt deel uit van de bevolkingsadministratie in de burgerlijke stand.

Ga gelijk naar:

Wat is een overlijdensakte?
Als een persoon sterft, moet dat worden aangegeven bij zijn gemeente. Vroeger werd de aangifte door een familielid of buurman gedaan en later door de begrafenisondernemer. Een ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de akte op, de zogenaamde overlijdensakte. Overlijdensaktes worden bewaard in het overlijdensregister van de burgerlijk stand.

Gegevens in een overlijdensakte
In een overlijdensakte worden een aantal gegevens over de overledene vastgelegd:

  • naam en leeftijd bij overlijden
  • woon- en geboorteplaats
  • adres van overlijden
  • datum van aangifte en het tijdstip van overlijden
  • namen van de ouders, voor zover bekend bij de aangever
  • namen van een eventuele huwelijkspartner en/of eerdere partners
  • naam en handtekening van de aangever, met vermelding van eventuele familierelatie tot de overledene
  • namen van eventuele getuigenmet woonplaats, leeftijd, beroep en handtekening 

Het belang van overlijdensaktes voor stamboomonderzoek
Een overlijdensakte bevat de exacte sterfdatum van een persoon. In de periode van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 is die informatie vaak moeilijk te vinden. Dan ben je meestal aangewezen op begraafboeken van kerken. Hierin staat doorgaans alleen de datum van de begrafenis vermeld en niet de exacte sterfdatum zoals in een overlijdensakte.

Overlijdensaktes op WieWasWie
Op WieWasWie digitaal ontsloten overlijdensaktes van de de deelnemende archieven te doorzoeken. Van sommige aktes zijn ook afbeeldingen van de originele aktes in te zien en /of te downloaden. Overlijdensaktes van jonger dan 50 jaar zijn nog niet openbaar. 

Wat zit er in?

Weten welke bronnen WieWasWie bevat uit een bepaalde plaats? Onze zoekhulp WatZitErIn maakt dat snel inzichtelijk.

WatZitErIn

Delen met wie?

Je kunt zelf kiezen hoe openbaar je stamboom is voor anderen. Je kunt hem voor jezelf houden, delen met familie en vrienden of delen met iedereen! Meer weten over de keuzemogelijkheden? 

Stambomen en privacy

Vragen?

Heb je een vraag over WieWasWie.nl? Kijk dan eerst tussen de veelgestelde vragen.

Alle vragen
join our mailing list

Nieuwsbrief ontvangen?

Close