Deelnemernaam

We presenteren met enthousiasme de geschiedenis van Overijssel en ondersteunen historisch onderzoek voor jong en oud. Dat is de huidige missie van het Historisch Centrum Overijssel. Het Historisch Centrum Overijssel beheert op grond van de Archiefwet 1985 de archieven van Rijksorganen in de provincie, de archieven van de gemeente Zwolle en de archieven van de provincie Overijssel. Bovendien beheert het vele kilometers particuliere archieven van bedrijven en personen die van belang zijn geweest voor de Overijsselse samenleving. Zie onze website www.historischcentrumoverijssel.nl

Welke collecties maken wij beschikbaar via WieWasWie?

Op dit moment zijn de huwelijken (1811-1932) en overlijdens (1811-1960) te raadplegen. De komende jaren zullen wij de geboorten (1811-1912) en de gegevens uit de doop- , trouw- en begraafboeken (dtb's) van voor 1811 invoeren. Bovendien zullen ook steeds meer scans van burgerlijke stand en dtb's worden gekoppeld aan de akten.

Toegankelijkheid archief

De nog niet gescande registers van de burgerlijke stand zijn tijdens openingstijden in onze studiezaal op microfiche te bekijken. Scans van de originele dtb's zijn raadpleegbaar via onze website: http://www.historischcentrumoverijssel.nl/doorzoek-de-collecties/archieven?mivast=141&miadt=141&mizig=0&miview=lst&milang=nl&micols=1&mires=0&mizk_alle=doop-%2C%20trouw-%20en%20begraafboeken

Openingstijden

Dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 21.00 uur.

Contact

Historisch Centrum Overijssel
Eikenstraat 20 (ingang Van Wevelinkhovenstraat)
8021 WX Zwolle

Tel. 038-4266300
E-mail contacthco@historischcentrumoverijssel.nl

Postadres

CBG-Vrienden krijgen korting op het premium-jaarabonnement, maar sluiten het abonnement wel zelf af! Vink 'jaarabonnement (18,50)' aan, de korting wordt na opgave van het vriendnummer verrekend.

CBG-Vrienden krijgen korting op het premium-jaarabonnement, maar sluiten het abonnement wel zelf af! Vink 'jaarabonnement (18,50)' aan, de korting wordt na opgave van het vriendnummer verrekend.