Privacyreglement

WieWasWie.nl (hierna WieWasWie) neemt jouw privacy serieus en zal jouw gegevens veilig verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat ons privacyreglement. We raden je aan deze informatie goed door te nemen voordat je van onze diensten gebruik maakt.

1. Wie is WieWasWie?
WieWasWie is een website die door Stichting Archiefprogrammatuur (STAP) is ontwikkeld. STAP is in 1989 door Nederlandse erfgoedinstellingen opgericht als stichting zonder winstoogmerk. Deze erfgoedinstellingen zijn eigenaar van WieWasWie.

WieWasWie wordt geƫxploiteerd door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), gevestigd aan het Prins Willem-Alexander Hof 22, 2595 BE in Den Haag. Postadres Postbus 11755, 2502 AT Den Haag. WieWasWie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41011697.

2. Welke informatie wordt door WieWasWie verzameld en verwerkt?
Om gebruik te maken van de diensten van WieWasWie, moet je je registreren. Hiervoor is enkel een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord nodig. Deze gegevens kun je later desgewenst aanvullen op je profielpagina. Voor de informatie die je invult op een persoonspagina geldt, dat WieWasWie deze niet verzamelt, maar wel opslaat. De door jou verstrekte persoonlijke gegevens ('persoonsgegevens') worden door WieWasWie gebruikt zoals onder punt 4 omschreven. De wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Automatisch gegenereerde informatie
WieWasWie verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de diensten op WieWasWie. Deze geanonimiseerde informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer), cookies en de datum van het invullen van de persoonsgegevens.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt WieWasWie ze?
Om de aangeboden diensten te kunnen uitvoeren, maakt WieWasWie gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie, die onze server naar je browser stuurt en die je browser vervolgens op je computer opslaat. In deze cookies wordt informatie opgeslagen zoals de instellingen van je pc en door jou aangegeven voorkeuren, waarmee we jouw gebruik van onze diensten vergemakkelijken. Cookies kunnen je computer en je bestanden niet beschadigen. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan WieWasWie geen cookies ontvangt. Het kan dan echter zijn, dat niet al onze mogelijkheden en (onderdelen van) diensten tot je beschikking staan. Om meer over je instellingen te weten, kun je de handleiding en helpfunctie van je browser raadplegen. Wil je wel van cookies gebruikmaken, zorg dan dat je uitlogt als je op een openbare computer werkt.

Het gebruik van cookies door Google Analytics
WieWasWie maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service van Google Inc. ('Google'). Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website en het gebruik ervan te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt aan Google doorgegeven en op servers in de Verenigde Staten bewaard. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij WieWasWie gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op WieWasWie voor website-exploitanten te maken en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven staat beschreven.

4. Voor welke doeleinden zal WieWasWie gegevens over jou gebruiken?

  1. Om diensten aan jou te verlenen
  2. Om je algemene informatie te geven
  3. Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en om diensten te beveiligen
  4. Om de nieuwsbrief te versturen
  5. Om geanonimiseerde statistische data te verstrekken aan derden
  6. Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen
  7. Voor het uitvoeren van de Melding inbreukmakend materiaal

4.1. Om diensten aan jou te verlenen
Kort gezegd biedt WieWasWie haar website aan voor de uitwisseling en het raadplegen van erfgoedmateriaal. Om het materiaal daadwerkelijk aan te kunnen bieden, en omdat voor een selectie van diensten moet worden betaald, moet WieWasWie van jouw persoonsgegevens gebruikmaken. Ook voor het verlenen van diensten en voor het updaten van de website kan WieWasWie jouw persoonsgegevens goed gebruiken.

4.2. Om je algemene informatie te geven

WieWasWie wil je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van de website. Als er een uitbreiding, een update of andere wijziging aankomt, kan WieWasWie je dat laten weten. Dat geldt ook voor informatie over te ontvangen gelden of betalingen.

4.3. Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en om diensten te beveiligen

WieWasWie gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden, voor beveiliging en verbetering van haar website en diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk te herleiden zijn.

4.4. Om de nieuwsbrief te versturen

WieWasWie kan je door middel van een nieuwsbrief op de hoogte houden van haar activiteiten. De nieuwsbrief wordt alleen toegezonden als je je hiervoor hebt aangemeld. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het programma MailChimp.

4.5. Om geanonimiseerde statistische data te verstrekken aan derden

WieWasWie kan jouw geanonimiseerde gegevens aan derden verstrekken om informatie te verlenen over de website zelf, haar gebruik en haar doelgroepen. Deze informatie is belangrijk voor mogelijke adverteerders op de website en voor onderzoeken om haar gebruik te optimaliseren.

4.6. Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

WieWasWie kan jouw gegevens aan derden verstrekken als zij daartoe verplicht is op basis van wettelijke bepalingen. Zij kan daartoe genoodzaakt zijn door een rechtszaak en in het geval WieWasWie de eigen rechten moet beschermen. Zonder jouw expliciete toestemming geeft WieWasWie jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing doeleinden.

4.7. Voor het uitvoeren van de Melding Inbreukmakend Materiaal

Op de website WieWasWie staat beschreven hoe zij reageert op een melding van inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Voor meer informatie over het beleid van WieWasWie verwijzen we je naar de Melding inbreukmakend materiaal.

5. Op welke wijze beschermt WieWasWie jouw persoonsgegevens?
WieWasWie zal jouw persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig in overeenstemming met de wet verwerken. WieWasWie zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zonder jouw expliciete toestemming verstrekt WieWasWie jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden.

6. Doorgifte buiten de EU
Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit privacyreglement, en zij buiten de Europese Unie gevestigd zijn, vindt een dergelijke doorgifte enkel plaats indien het desbetreffende land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Bovendien moet de doorgifte noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door jou en WieWasWie gesloten overeenkomst of voor het nemen van pre-contractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou. Door het gebruik van de diensten op WieWasWie geef je actief toestemming je persoonsgegevens buiten de EU door te kunnen geven.

7. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat een of meer onderdelen van WieWasWie zal worden overgedragen aan een derde partij of dat WieWasWie fuseert. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

8. Inzage in en corrigeren van jouw persoonsgegevens
Je kunt (de verwerking van) jouw persoonsgegevens altijd inzien of aanpassen als je op je eigen profiel inlogt. Over de andere persoonsgegevens, bijvoorbeeld je IP-adres, kun je je tot WieWasWie wenden met het verzoek tot informatie over de status van jouw persoonsgegevens. WieWasWie zal je schriftelijk binnen vier weken meedelen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Hierop kun je WieWasWie verzoeken jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan alleen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek tot wijziging bevat een overzicht van aan te brengen aanpassingen. WieWasWie deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Een weigering wordt onderbouwd en een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zal WieWasWie alleen een geanonimiseerde archiefkopie van deze gegevens bewaren. Waren jouw persoonsgegevens ook toegankelijk voor derden, dan is WieWasWie niet bij machte jouw gegevens uit hun systemen te halen. In dit geval kun je deze partijen zelf aanspreken op verwijdering van de gegevens. Wanneer je niet langer, of juist wel, informatie van WieWasWie of van derden wenst te ontvangen, zijn je voorkeuren te wijzigen via de instellingen op je profiel.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van WieWasWie?
Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens, die via de website WieWasWie zijn verkregen. Op de website staan ook links naar websites van derden. WieWasWie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van WieWasWie.nl?
WieWasWie is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Ben je jonger, dan heb je toestemming van je ouders of verzorgers nodig om gebruik te maken van de diensten van onze website. Door akkoord te gaan met dit privacyreglement gaat WieWasWie ervan uit dat je 18 jaar of ouder bent, of toestemming hebt van je ouders of verzorgers.

11. Kan dit privacyreglement worden gewijzigd?
Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt via de nieuwsartikelen.

12. Vragen
Bij vragen over dit privacyreglement kun je een e-mail sturen naar helpdesk@wiewaswie.nl