WieWasWie introduceert LINKS

Met LINKS worden huwelijksakten van de Burgerlijke Stand aan elkaar gekoppeld. Hiermee kun je in kortere tijd je stamboom opbouwen vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand en relaties leggen, die eerst niet (eenvoudig) tevoorschijn zouden zijn gekomen.

Bij de meeste huwelijksakten in WieWasWie zijn aan de rechterzijde directe koppelingen ("LINKS") beschikbaar. Dit zijn koppelingen naar de huwelijksakten van de ouders van de bruid en de ouders van de bruidegom en naar de huwelijksakten van de kinderen van het bruidspaar. Deze links worden onder elkaar in chronologische volgorde getoond. De kwaliteit van de LINK wordt aangegeven met +, ++ of +++, waarbij +++ een LINK aangeeft met een hoge mate van zekerheid. De meeste LINKS hebben deze hoogste indicatie.

In de nabije toekomst zullen ook andere koppelingen worden toegevoegd. Denk aan de geboorteakten en de overlijdensakten.

Voorbeelden

Een mooi voorbeeld is deze trouwakte uit 1827, waarbij gelinkt wordt naar een trouwakte van de ouders van de bruidegom, waar de namen van de ouders beiden verschillend zijn. Of deze akte uit 1837, waar je 4 kinderen vindt met de namen van de ouders anders geschreven.

Wat is LINKS?

LINKS is een afkorting voor “Linking system for historical family reconstruction” en beoogt een reconstructie van de Nederlandse bevolking. In eerste instantie voor de 19e en vroeg 20e eeuw. LINKS is een samenwerkingsproject tussen het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis.

De reconstructie van de Nederlandse bevolking is gebaseerd op de burgerlijke stand index van WieWasWie. Deze index bevat niet alleen de naam van de kinderen, gehuwden of overledenen maar ook van de ouders. De ouders kunnen dan weer gekoppeld worden aan hun eigen akten, zodat het mogelijk is om alle personen in de 19e en vroeg 20e eeuw met elkaar te verbinden. Ook de beschikbaarheid van beroepstitels is in deze index van onschatbare waarde voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over de oorsprong en het koppelingsproces van LINKS zelf kun je vinden in het volgende artikel uit Gen.magazine van 2014.