WieWasWie gegevensversleuteling

De vernieuwde WieWasWie.nl is sinds twee weken als bètaversie online. Langzamerhand zien we het gebruikersaantal groeien en afnemen op de 'oude'  WieWasWie. De nieuwe website is te vinden op https://beta.wiewaswie.nl

Veilige uitwisseling

Inmiddels is ook deze bètaversie voorzien van een veiligheidscertificaat. Het zogenoemde 'HyperText Transfer Protocol Secure', afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die het netwerkverkeer afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.