Openbaarmaking akten Burgerlijke Stand

Voor akten van de Burgerlijke Stand geldt een tijdelijke geheimhoudingsplicht. Geboorteakten mogen pas openbaar gemaakt worden na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. WieWasWie is deze maand uitgebreid met de volgende akten.

Veranderingen

Geboorteakten van 1913 t/m 1915 uit de gemeente Leiden, van 1915 uit Groningen en van 1916 uit Zeeland, Noord-Brabant. Huwelijksakten van 1941 uit Groningen, Leeuwarden, Zeeland, Noord-Brabant. Overlijdensakten van 1951 t/m 1962 uit de gemeenten Franeker, Workum en Ooststellingwerf, van 1964 en 1965 uit de provincie Groningen, van 1965 uit Noord-Brabant, van 1966 uit Leeuwarden, Zeeland.

Verbeter en verrijk

Heb je een foutje gevonden in de documentdetails? Geef dit dan aan ons door. Dat kan eenvoudig via de button 'Plaats opmerking' aan de rechterzijde van de aktedetailpagina. Dat kan alleen wanneer je bent ingelogd in WieWasWie. We zijn je erg dankbaar! Aangezien de deelnemende archiefinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de mutaties en correcties in hun archieven, worden zij hiervan automatisch op de hoogte gesteld. Als er een correctie in het betreffende archief is gemaakt, wordt deze vanzelf door WieWasWie weer geïmporteerd. Wanneer je de persoon of zoekaktie markeert als favoriet, krijg je te zijner tijd zelf een melding van deze verbetering.  Op dezelfde wijze kun je bij een document ook een opmerking plaatsen, maar dat doe je natuurlijk alleen als die voor anderen ook interessant is.

Geen interpretatie!

Wij nemen in WieWasWie altijd de gegevens over zoals deze in de akte vermeld staan. Wij bieden met WieWasWie een index op de akten zoals ze zijn, zonder de gegevens verder te interpreteren. Het is voor ons, met miljoenen aktes in WieWasWie, niet na te gaan hoe gegevens ‘zouden moeten zijn’. Daarnaast is zeker in de beginperiode van de Burgerlijke Stand nog geen sprake van een echt vaste schrijfwijze. De archiefinstellingen hebben er daarom voor gekozen om zoveel mogelijk vast te houden aan de spelling zoals deze in de akte staat. De verdere interpretatie van de gegevens is dus aan de gebruikers.