Nieuwe bronnen beschikbaar dankzij Openbaarheidsdag

Openbaarheidsdag 2017 vond plaats op 3 januari jl. Vanaf die dag zijn tal van interessante archiefbronnen zonder beperking beschikbaar gekomen. Dat betekent ook weer mooie toevoegingen op WieWasWie. Zo zijn de geboorteregister 1916, huwelijksregister 1941 en overlijdensregister 1966 van verschillende archieven nu ook via WieWasWie te doorzoeken.

Openbaarheidsdag
Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking op de openbaarheid van sommige archieven. De informatie in deze archieven is dan toegankelijk voor onderzoekers, journalisten en publiek. Tal van documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien. Dit jaar vond Openbaarheidsdag plaats op 3 januari, de eerste dinsdag van het jaar – de eerste dag van het jaar waarop de studiezalen van archieven hun deuren weer openen.

Privacy
Overheidsinstellingen dragen na twintig jaar hun archieven over aan een archiefinstelling. De meeste archieven zijn direct door iedereen in te zien en te gebruiken. Voor sommige archieven wordt de openbaarheid echter nog een aantal jaren beperkt. Dit is het geval wanneer de inhoud de privacy van nog levende personen kan schaden of onevenredig benadelen. Wat betreft de openbaarheid voor de Burgerlijke Stand is de termijn voor geboorteakten 100 jaar, huwelijksakten 75 jaar en overlijdensakten 50 jaar. De termijn vervalt op de eerste januari na het verstrijken ervan. Die dag noemen we sinds 2010 Openbaarheidsdag.