Hulp bij het zoeken

Op welke manieren kan ik zoeken bij WieWasWie?
Je kunt met WieWasWie eenvoudig en uitgebreid zoeken. Bij 'eenvoudig zoeken' kun je in het zoekveld een naam met of zonder voornaam invoeren, waarna WieWasWie zoekt naar alle zoekresultaten, welke onder elkaar worden gepresenteerd.

Wanneer je geen abonnement hebt afgesloten of niet bent ingelogd en kiest voor 'Uitgebreid zoeken', kun je meerdere zoekcriteria opgeven om mee te zoeken. Ook deze zoekresultaten worden onder elkaar gepresenteerd.

Wanneer je wel een abonnement hebt afgesloten en tevens bent ingelogd en kiest voor 'Uitgebreid zoeken', kun je nog uitgebreidere zoekcriteria opgeven om mee te zoeken. Zo kun je in ieder veld opgeven of de resultaten alleen de exact opgegeven zoekwaarde moeten bevatten of moeten beginnen met de opgegeven zoekwaarde. Tevens kun je op twee persoonsnamen tegelijk zoeken, zodat je snel in staat bent om bepaalde persoonsgegevens te vinden.

Waarom kan ik niet op twee personen zoeken?
Het zoeken op twee personen maakt deel uit van de betaalde functionaliteit van WieWasWie, waarvoor je een lopend abonnement moet hebben afgesloten. Tevens moet je (rechtsboven) zijn ingelogd bij WieWasWie. Je kunt jouw abonnementsvorm controleren bij de accountinstellingen.

Hoe kan ik de zoekresultaten sorteren?
WieWasWie sorteert in eerste instantie oplopend op de achternamen, maar je kunt ook op de andere kolommen sorteren. Dat doe je door op de naam van de betreffende kolom te klikken. Klik je nogmaals op de kolomnaam, dan wordt de sortering van de kolom omgedraaid.

Waarom kan ik geen recente akte vinden?
Aktes van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar gemaakt. Overlijdensaktes komen na 50 jaar vrij, huwelijksaktes na 75 jaar en geboorteaktes na 100 jaar. Bovendien stellen sommige archieven hun aktes in blokken van vijf of tien jaar beschikbaar ter inzage. Voor relatief recente gegevens - ongeveer de afgelopen honderd jaar - ben je daarom aangewezen op andere bronnen, zoals persoonskaarten en -lijsten. Ook familieadvertenties en –drukwerk uit onze collectie kunnen helpen met het vinden van recente gegevens