Tresoar

Welke collecties maken wij beschikbaar via WieWasWie?

Tresoar biedt de volgende akten van de burgerlijke stand aan: geboorteakten 1811-1912, huwelijksakten 1811-1932, overlijdensakten 1811-1950, deels tot 1962. De scans van nagenoeg alle Friese burgerlijke stand akten, kunnen gratis worden geraadpleegd en gedownload op www.allefriezen.nl. Dit is ook de plek waar u naar toe wordt geleid indien u de scans gaat bekijken!! Mogelijk worden in de toekomst nog meer bronnen beschikbaar gesteld.

Toegankelijkheid archief

Tresoar is uitstekend ingericht voor genealogisch onderzoek. Vele genealogische bronnen zijn toegankelijk gemaakt met indexen van andere toegangen, terwijl u ook via internet al heel wat te weten kunt komen over uw voorouders. Voor elke beginnende en gevorderde genealogische onderzoeker in Friesland is er een praktisch naslagwerk, getiteld Friezen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Friesland, samengesteld door Piet Nieuwland. (Tresoar / Centraal Bureau voor Genealogie, Leeuwarden – Den Haag, 2005). ISBN 90-7407-109-0 (Tresoar) ISBN 90-5802-047-9 (CBG).
De collectie kan op de studiezaal geraadpleegd worden en via de website www.tresoar.frl kan gezocht worden in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie groeit de collectie foto’s, film en geluid steeds meer. Ook deze collecties zijn via de website te raadplegen. Tresoar is op 1 september 2002 ontstaan na de fusie van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), de Provinciale- en Buma-bibliotheek (PBF), het Rijksarchief in Friesland (RAF).

Openingstijden

U bent welkom op maandag van 13 tot 22 uur en op dinsdag,woensdag en donderdag van 9 tot 22 uur. Verder is Tresoar op vrijdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur geopend. De openstelling op zaterdagochtend en de avondopstellingen vervallen in de maanden juli en augustus.

Contact

Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden/Ljouwert

Tel. 058-7890789
E-mail info@tresoar.nl


Postadres
Postbus 2637
8901 AC Leeuwarden/Ljouwert